Co jest potrzebne, aby ulepszyć system edukacji?

8 marca 2019 Off By Kamil G.


Każdy z nas zgodzi się z ogólnie przyjętym stwierdzeniem, że nasz obecnie działający system edukacji ma wiele wad i pozostawia wiele do życzenia. Pytanie jakie należy sobie postawić, brzmi – dlaczego zatem nikt nie postanawia tego zmienić, naprawić ten wadliwy system?

Najprostszą odpowiedzią jest oczywiście stwierdzenie, że to nie takie proste, że z każdą zmianą zachodzi prawdopodobieństwo pogorszenia aktualnej sytuacji. I taka jest prawda, niemniej jednak nie należy z tego powodu całkowicie się poddawać. Każda zmiana niesie ze sobą ogromne ryzyko negatywnych konsekwencji, jednakże brak jakiejkolwiek zmiany i trwanie w beznadziejności jest zwyczajnie gwarancją, że będzie źle i może nawet z czasem zrobi się jeszcze gorzej.

Od czego należy więc zacząć pozytywną zmianę? Przede wszystkim od znalezienia odpowiednich ludzi. Posiadających realną wizję zmian na lepsze, pełnych idei połączonej z dużą ilością czytelnych wartości oraz spójnych koncepcji. Wymuszanie zmiany bez konkretnego planu to proszenie się o kłopoty, błądzenie po omacku. Świetnie, tylko teraz wystarczy znaleźć te jednostki, będące odpowiednim materiałem do wprowadzenia zmian. Problem polega na tym, że nigdzie ich nie ma, nie biorą się z powietrza. Należy ich stworzyć, nauczyć.

Kolejnym krokiem jest znalezienie w sobie odwagi. Potrzeba jej dużo, by nie zawrócić w połowie drogi, kiedy początkowo zainspirowana większość ludzi zaangażowanych w system edukacji, zorientuje się, że nie ma zmian bez poświęcenia, niewygody i trudu zmierzenia się z brutalną rzeczywistością. Potrzeba nam ludzi będących ponad słabości, żeby nie zgubić wcześniej ustalonego kursu w kierunku poprawy naszej przyszłości.

Ostatnim jest upewnienie się, że wywalczone zmiany będą utrzymane przez dalsze pokolenia. Potrzeba sposobu, aby kolejne pokolenia rozumiały potrzebę utrzymywania sprawnego systemu nauki, żeby miały świadomość czym kończy się kurczowe trzymanie przestarzałych reguł i metod nauczania.