Koniec szkoły jako początek nowego rozdziału edukacji.

12 marca 2019 Off By Kamil G.

Czy możliwym jest zniesienie obowiązkowego uczęszczania na szkolne zajęcia do osiągnięcia lat 18? Ciężko jest sobie wyobrazić taką sytuację, oraz bezpośrednio wiążące się z takim rozwiązaniem konsekwencje. Niemniej jednak pojawiają się głosy za tym, aby nie zmuszać do zajęć szkolnych osób wybitnie nie nadających się do tego. Oczywistym jest, że nie każdy się do szkoły nadaje. Nie każdemu łatwo przychodzi dostosowywanie się do warunków jakie towarzyszą poszerzaniu naszej wiedzy. Każdy z nas jest w stanie przywołać z pamięci sytuację, w której zachowanie ucznia łamało wszelkie ustalone normy, a mimo to nie doświadczył on znaczących konsekwencji. Ostatecznie, niezależnie od czynów obowiązek nauczania pozostaje, nawet kosztem komfortu pozostałej części grupy osób, tych chcących się rozwijać.

Proponowane rozwiązanie umożliwia odsianie ze szkół jednostek, które zamiast się rozwijać, negatywnie wpływają na osoby w swoim otoczeniu. Mówi się przecież, że nie każdy musi otrzymać wyższe wykształcenie, a kopać rowy też ktoś musi. Bezpieczniej jest zyskać tą wyższą edukację, socjologia studia magisterskie z pewnością ułatwią nam życie.

Równorzędnie z tą propozycją pojawia się pomysł zlikwidowania publicznych szkół, zastępując je prywatnymi ośrodkami. Idei tej przyświeca założenie, że jedynie dobre szkoły będą w stanie na dłuższą metę funkcjonować, a te szkoły w których nauczyciele nie są skuteczni w przekazywaniu wiedzy i utrzymywaniu uczniów w dyscyplinie, po prostu po czasie już nie będzie. Korzeniem tego pomysłu jest obserwacja zjawiska braku szacunku do otrzymywanych za darmo rzeczy. Obowiązek darmowego pozyskiwania wiedzy stał się tak oczywisty i wszechobecny, że stracił na znaczeniu w oczach przeciętnego obywatela. Wprowadzenie systemu pobierania opłat, przypomniałby o realnej wartości czasu i wiedzy związanej z uczęszczaniem do szkoły. W teorii brzmi to fantastycznie, jednakże kłóci się to z podstawowymi prawami związanymi z dostępem do edukacji. Także idea ta, jeśli kiedykolwiek może zostać wprowadzona, musi w pierwszej kolejności odnaleźć kompromis, złoty środek.