Możliwość wyboru.

2 maja 2019 Off By Kamil G.

Czy w obecnym pokoleniu młodych ludzi uczęszczających do szkół istnieje świadomość o podejmowaniu decyzji mających realny wpływ na ich przyszłość? W świecie z coraz to większymi możliwościami w postaci alternatyw dla standardowej drogi nauczania i braku ograniczeń z dostępem do dowolnych informacji, uczeń jest w stanie decydować za siebie? Być może dochodzi do sytuacji, w której to nie młody człowiek wybiera drogę nauczania, a to właśnie droga ta kształtuje ucznia sprowadzając go do z góry ustalonej formy i schematu. Wszelkie odstępstwa od schematu z góry rozpatrywane są jako znak protestu związanego z buntem okresu dojrzewania, lub też celowym wyrażaniem braku szacunku. Tylko czy aby na pewno jest to właściwe spojrzenie na problem?

To, że wizja scenariusza na własne życie nie zawsze pokrywa się z założeniami nauczyciela nie musi prowadzić do konfliktów. W dobre tak szerokiego wachlarza możliwości nauczania się, celowe stanie w opozycji do aspiracji młodego człowieka zwyczaje doprowadza do odrzucenia autorytetu nauczyciela oraz skierowania się do alternatywnych źródeł wiedzy w celu dalszego rozwijania się. W takim systemie funkcja szkoły nie ma innego wyjścia, jak tylko zejść na dalszy plan. Dlatego aby zapobiec negatywnym konsekwencją, nauczyciel powinien dopasować się do nowych realiów, poprzez zarzucenie działań mających na celu wymuszanie posłuszeństwa, a w miejsce tego stać się osobą, do której można zwrócić się z poradą o dalsze plany na przyszłość.

Uczniowie coraz częściej świadomie podejmują decyzję o zwiększeniu zaawansowania swojej edukacji w konkretnej dziedzinie, kosztem uwagi i czasu poświęconego na zagadnienia mniej potrzebne dla ich dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie powinniśmy w tych okolicznościach rzucać mu kłód pod nogi, znacznie skuteczniej jest okazać zrozumienie i wsparcie, jak w przypadku nowoczesnego szkolenia kolejnictwo. Nieefektywne już dziś, nudne wykłady i typowe projekty powinny zostać naturalnie zastąpione przez potrzebne, ważne i przydatne kryteria, dopasowane do pojedynczego ucznia na podstawie jego aspiracji względem dalszych etapów nauczania.