Niezastąpiona rola odpowiedzialności.

8 maja 2019 Off By Kamil G.

Jedną z przyczyn obecnego stanu rzeczy, w którym kolejnym pokoleniom młodych ludzi uczęszczających do szkoły coraz mniej zależy na sukcesie w szkole, jest brak świadomości o odpowiedzialności za swoje czyny. Naturalny przebieg rozwoju człowieka, już od najmłodszych lat zakłada, że każdy z nas będzie popełniał błędy i nie ma w tym nic złego. Jest to jedna z podstaw psychologii biznesu. Problemem staje się ukrywanie przed konsekwencjami oraz celowe niwelowanie ich oddziaływania w życiu. Aby nauczyć się czegoś, trzeba własnoręcznie doświadczyć rezultatów podjętych przez siebie decyzji, wyciągnąć z nich wartościowe lekcje oraz przemyśleć następne kroki by uniknąć powtarzania tych samych błędów w nieskończoność. Okazuje się, że szkoła nie współgra z tymi założeniami i przejmując pełną odpowiedzialność za osobisty rozwój oraz planowaniu każdej chwili spędzonej na powtarzalnych czynnościach ściśle powiązanych z programem nauczania. Zmuszanie do aktywności nie będących w kręgu zainteresować prowadzi do logicznego następstwa jakim jest wymigiwanie się od uczestnictwa w nich.

Powoduje to powstawanie mechanizmu przyzwolenia na kombinowanie, bo przecież od zawsze tak było i nie da się inaczej. To ogromny błąd, oduczający podstawowego odruchu, że za każdą decyzją stoją realne konsekwencję. Należy przekierować priorytety nauczania na proces bliższy pozytywnym doświadczeniom oraz odpowiedzialności za własne decyzje. W przeciwnym wypadku dalej wzmacniamy wpływy leniwego i biernego podejścia do pracy. Nie da się wytworzyć świadomego obywatela z perspektywami na przyszłość, jeśli już na wczesnym etapie jego zaznajamiania się z podstawowym działaniem społeczeństwa, pozbawia się go szansy na samodzielną pracę nad rozwijaniem własnych zainteresowań. Wzmacniajmy wpływ wyższych aktywności społecznych, do czego przybliży nas między innymi proaktywne i świadome działanie na rzecz rozwoju systemu wartości, sumienia, wyobraźni oraz wolnej woli. Siła potrzebna do dalszego rozwoju jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy ją tylko w sobie odnaleźć.