Niezwykle ważna rola nauczyciela.

28 marca 2019 Off By Kamil G.

A konkretniej mówiąc, dwie role. Nauczyciel w poprawnie działającym systemie edukacji funkcjonuje jako osoba odpowiedzialna za wspieranie ucznia w jego rozwoju. Niezwykle intuicyjne i można by pomyśleć, że proste w realizacji jest to założenie. Jednakże w rzeczywistości nauczyciel jako osoba towarzysząca uczniowi w podróży jaką jest edukacja musi odnaleźć punkt równowagi pomiędzy realizacją programu nauczania, a utrzymaniem stabilnego rozłożenia kierunków rozwoju na intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny. Oznacza to, że bycie przewodnikiem prowadzącym innego człowieka przez zawiłe ścieżki nieustannych wyborów, decyzji i ich konsekwencji nie jest niczym łatwym. Nie każdy może zostać nauczycielem, a przynajmniej dla dobra ogółu nie powinien nigdy nim zostać. Aby nauczanie miało sens i odbyło się skutecznie, osoba wybrana na nauczyciela powinna wyróżniać się charyzmą i niepodważalnym autorytetem. Cechy te umożliwią dotarcie do młodego człowieka i są nie do zastąpienia przez otaczające nas technologie i programy.

Drugą rolą jest nieustanne wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka. Do osiągnięcia tego celu, niezbędne jest zrozumienie oczekiwań rodziców, oraz zdobycie ich zaufania jako świadomy i wiarygodny nauczyciel. Można to osiągnąć wyłącznie poprzez stałe rozwijanie swoich umiejętności i aktualizowanie sposobów przekazywania wiedzy na kolejne pokolenia. Jest to podstawa utworzenia zdrowej relacji z uczniem w szkole zapewniającej spełnienie podstawowych potrzeb psychicznych. Bez poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, uczeń nie będzie w stanie odzwierciedlić w swoim zachowaniu poczucia szacunku i autorytetu wobec nauczyciela. Świadoma komunikacja jest potężnym narzędziem, które we właściwych rękach umożliwi uczniom poznanie uczucia satysfakcji płynącej z pracy nad własnym rozwojem. Natomiast brak takiej komunikacji prowadzi do zbędnego nieporozumienia, niechęci, a nawet niepożądanych zachowań czy eskalacji agresji.

Nie każdy musi zostać nauczycielem. Dobrym pomysłem są na przykład studia z analizy finansowej.