Nowoczesna edukacja.

20 marca 2019 Off By Kamil G.

Wszechobecny kryzys i zmęczenie nieustannymi problemami wynikającymi z różnicy między kolejnymi pokoleniami uczniów, zmieniającymi się znacznie szybciej niż pokolenia nauczycieli, jasno podkreśla wszelkie wady przestarzałego już, lecz wciąż obowiązującego modelu szkoły. Wynika to bezpośrednio z rozwoju ludzkiej świadomości oraz ewolucji w dziedzinie hierarchii osobistych wartości. To wszystko sprawia, że nie jest to problem rozwiązywalny za pomocą zakazów i zasad, a za pomocą dostosowania się przestarzałych elementów nauczania do współczesnych realiów.

To wszystko sprowadza się do potrzeby utworzenia spójnej wizji szkoły, odpowiedzialnej za budowanie charakteru uczęszczającej do niej uczniów. Wymaga to odrzucenie dotychczasowej metody klasyfikowania za pomocą wyników i wymagań, a na ich miejsce wprowadzić system promujący wykształcanie potrzeby samodoskonalenia i dalszego rozwoju. Nowoczesne otoczenie ma fatalny wpływ na funkcjonowanie uczniów w przestarzałym systemie. Dążenie wyłącznie do zaliczeń i spełnień minimalnych progów wymaganych przez organy odpowiedzialne za nadzór efektów sprawia, że zabijamy wyobraźnię oraz ducha leżącego u podstaw idei edukacji. Minimalizuje się tym samym aspiracje i marzenia uczniów, zabija ich ambicję na osiąganie w życiu wyższych celów, niż samo wegetowanie w spirali samonapędzającego się konsumpcjonizmu.

Wytwarzanie kolejnych pokoleń, bez uświadamiania ich o zagrożeniach związanych z odurzającym działaniem technologii i zmiękczenia komfortem w każdej dziedzinie życia, przynosi same negatywne konsekwencje. Prowadzi o do ulotności wiedzy oraz ograniczonego sposobu postrzegania otaczającego nas świata.

Powinniśmy kreować kolejne pokolenia, na ludzi pełnych charakteru. Na jednostki świadome swojej obecności w świecie, potrafiących wykorzystać w pełni zalety rozwijającej się technologii, jednocześnie przygotowane na związane z nimi zagrożenia. Do tego niezbędne jest utworzenie nowych standardów nauczania, zmniejszających przepaść pokoleniową między nauczycielem a uczniem. Systemu stale aktualizującego się do przyśpieszającego rozwoju świata w którym żyjemy.