Reformy i ustawy oraz ich wpływ na postęp.

26 kwietnia 2019 Off By Kamil G.

Dyskusje na temat konieczności wprowadzenia zmian dzisiejszym działaniu systemu edukacji publicznej zdają się nigdy nie mieć końca. Stwarza to pozory świadomości o istnieniu konkretnych nieprawidłowości, jednakże za każdym razem gdy proponowane jest rozwiązanie za pomocą specyficznej reformy, okazuje się że kierunek zmian nie został odpowiednio skorygowany i w efekcie czeka nas kolejne zatoczenie koła w restrukturyzacji formy nie mającej żadnego wpływu na efektywne uczenie.

Powszechna opinia zdaje się zgadzać w kwestii tego, że teraźniejsza szkoła to więzienie dla młodych umysłów, przez co eksperci, akademicy oraz nawet niektórzy nauczyciele wyraźnie podkreślają potrzebę wprowadzenia gruntownych zmian w systemie szkolnictwa. Nie ma to jednak większego wpływu na decyzje rządku, którego proponowane rozwiązanie dalej celują w formalnie różnice nie wnoszące nic do realnego problemu, jedynie poprawiając swój wizerunek tworząc pozory przejmowania się stanem edukacji w naszym kraju. W końcu do zrozumienia problemu potrzeba czegoś więcej, niż porównywania wyników badań czy ilości środków przekazywanych na wyposażenie budynków spełniających funkcje edukacyjne.

Zdecydowaną przeszkodą na drodze do poprawy stanu rzeczy jest odśrodkowe przekonanie, że edukacja to szklana wieża, która bez pozostania w miejscu tradycji sprzed wielu lat, może się nieodwracalnie rozpaść na drobne kawałki z których nigdy nie będzie można już zrobić użytku. Przedkładanie spokoju nad potrzebę rozwoju, zaowocowało stanem zbliżonym do stagnacji, odzwierciedlającej się w postaci upartego umacniania niewłaściwych decyzji po stronie osób przekazujących wiedzę oraz do pogrążaniu się w niechęci i antypatii wobec zdobywania wiedzy osób uczących się.

Potrzebujemy nowej edukacji. Spersonalizowanej, mającej swój rdzeń w świadomości o odpowiedzialności za własny stan rzeczy i rozwój umiejętności. Nie naprawią tego zmiany w podstawach programowych ani strukturze administracyjnej etapów nauczania.

polecamy bezpieczne ścieżki rozwoju prawo Warszawa.