Transformacja szkoły.

14 lutego 2019 Off By Kamil G.

Przepełniona biurokracją, masowością i obowiązkami współczesna szkoła ma ogromne trudności w dopasowaniu się do potrzeb swoich uczniów. Wyzwania jakie są jej stawiane dotyczą przede wszystkim innowacji w dydaktyce oraz charakteru nauczania nie współgrającego z indywidualnym tempem pracy każdego ucznia. Wszelkie dotychczasowe reformy i propozycje zmian na przyszłość nie adresują w poprawny sposób istoty problemu. Są jedynie iluzją zmian, mającą uspokoić opinie publiczną. Środowiska nie uda się zmienić z zewnątrz, poprzez narzucenie kolejnych wytycznych, albo zmieniając administracyjną kolejność etapów nauki.
Zdecydowana większość zmian kieruje model szkoły coraz bardziej zmieniającej swoje priorytety. Z dobra ucznia i kształcenia radzących sobie w życiu pokoleń, na osiąganie celów i interesów. Łatwiej jest zarządzać szkołą, kiedy ma się wymierny sposób oceny. Wartości liczbowe i dane statystyczne sprawdzają się przy prowadzeniu innych instytucji, ale natura działania szkoły odbiega od tych standardów. W konsekwencji ludzie na szczeblu podejmowania decyzji, reagują zgodnie z wypracowanym gdzie indziej schematem, reagują na objawy problemów pozyskując zadowalające dane i nie przejmując się tym co naprawdę ważne.

Obecna dzisiaj krytyka na edukacje w naszym kraju zdaje się być źle adresowana. Nie powinno się negować istoty edukacji jako takiej, dlatego że z założenia została ona wymyślona w dobrym celu. Krytyka należy się obecnemu kształtowi systemu szkolnictwa, będącego efektem nieprawidłowych zmian i rozwiązań systemowych. Szkoła tkwi obecnie w szachu, kierowanym przez politykę oraz rozminięcie się ze współczesnymi realiami. Nie zmienimy stanu rzeczy narzekając, nie zmienimy go także poprzez proponowanie kolejnych reform wymuszających krótkoterminowy wzrost wyników. Musimy zakwestionować podstawy i zasady jakimi do tej pory kierowa się szkoła masowa. Przyszłością jest rozwój jednostek, inwestowanie w ich umiejętności pozwoli nam czerpać korzyści z efektów ich przyszłej pracy.