Znaczenie szkoły w wychowaniu młodego człowieka.

20 lutego 2019 Off By Kamil G.


Szkoła jest miejscem, w którym konfrontujemy nauki otrzymane przez rodziców, z tym jak wygląda rzeczywistość. Jest więc miejscem, które powinno wzmacniać pozytywne cechy przekazane do tej pory, jak również wprowadzać korektę do cech niechcianych. Szkoła musi zatem być miejscem rozwoju nie tylko intelektualnego, ale także emocjonalnego i fizycznego. Uczeń chodzący do szkoły nie może zaniedbywać swoich kompetencji na żadnym z tych pól. Wspólny udział z innymi uczniami w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych jest idealnym sposobem do wykształcenia umiejętności miękkich oraz kształtowania obrazu samego siebie. Nie odbywa się to jednak bez potencjalnego zagrożenia.

Głównym wzorcem poprawnego rozwoju i docelowych zachowań powinien być nauczyciel. Dlatego jest to praca związana z ogromną odpowiedzialnością. Jeśli autorytet zostanie utracony, młody człowiek może zacząć szukać wzorca pośród swoich rówieśników. Nie jest to sytuacja pożądana, głównie z przyczyn trudnego do przewidzenia rezultatu. Nieukierunkowane młode umysły mogą się wzajemnie negatywnie wzmacniać w niewłaściwym kierunku. Zatem posada nauczyciela powinna zostać przyznawana jedynie jednostkom wykształconym w swojej dziedzinie, jak również osobom które będą w stanie zainspirować swoich uczniów. Utrzymać ich w dążeniu do samodoskonalenia. Krytyczne w tym będzie wykształcenie kręgosłupa moralnego, oraz samodyscypliny i proaktywnego podejścia do własnego życia.

Narzędziem idealnym w tym celu są wszelkiego rodzaju doświadczenia. Wystawianie uczniów na sytuacje, w których będą musieli poradzić sobie z problemem dopasowanym do ich poziomu zaawansowania jest bezpośrednim przygotowaniem do efektywnego nauczania. Poprawne wykonanie i obserwacja wraz z przeanalizowaniem rezultatów działa jak swego rodzaju szczepionka. Natomiast nauczanie bez doświadczeń udowadniających użyteczność nabytej wiedzy to droga donikąd. Bardzo łatwo jest wtedy zagubić cel podróży oraz rozpocząć poszukiwanie drogi na skróty.